Arge
ARGE

Genel Bakış

Güçsan, yenilikçi ürünler ve katma değerli projeler geliştirmek amacıyla inovatif fikirleri desteklemeye ve Ar-Ge yatırımlarını her geçen gün artırmaya özen göstermektedir. Sürekli olarak yenilikçi ürünler geliştirilmesi, değişen müşteri ihtiyaçlarının öngörülmesi ve karşılanması ile şirketimizin ve ülkemizin rekabet avantajını artırmak istemekteyiz. Güçsan gerçekleştirmekte olduğu Ar-Ge faaliyetlerini 2019 yılı içerisinde G4 yerleşkesine taşıyarak Ar-Ge Merkezi şartlarına uygun hale gelmiştir. Yine aynı yıl içerisinde İnovasyon odaklı düşünceyi, kurum kültürü haline getirmek ve inovatif fikirlerle geleceğimize değer katmak için TİM’in öncülüğünde devam etmekte olan İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentörlük Programına katılmıştır.

Ar-Ge departmanımızdaki yenilikçi proje içeriklerimizi, plastik parçalara yeni özellikler kazandırılması, tasarımsal bilinmezliklerin giderilmesi, proses problemlerinin kalıplama sürecinde çözülmesi, kalite ve maliyet iyileştireme konularında hesaplamalar ve analizler ile yeni çözümler geliştirilmesi vb. konular oluşturmaktadır.

 

                                                                   

 

Ar-Ge Süreçleri

Fizibilite Araştırması

Projelerimizde başlatma kararı alınmadan önce literatür ve patent araştırmaları gerçekleştirerek projenin uygulanabilirliği hakkında bilgi edinmeye, bilgi birikimini artırmaya ve Fikri Sınai Haklar yönünden önümüze çıkabilecek engelleri öngörmeye çalışmaktayız.

Tersine Mühendislik

Bünyemizde bulunan ileri teknoloji lazer tarama cihazı ve yazılımlar ile müşterilerimize inovasyon odaklı çalışmalar yürütmekteyiz. Geliştirilmek istenilen numuneler için tarama cihazlarıyla nokta bulutu datası elde ederek data üzerinde Tersine Mühendislik çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz.

                                              

       

 

Hızlı Prototipleme

Ürün geliştirme süreçlerinde hızlı prototipleme ile karşılaşılabilecek hataların öngörülmesi ve testlerden alınacak sonuçların tahmin edilebilir olması sağlanmaktadır. 

       

Kavramsal Tasarım

Geliştirilecek ürünün veya sistemin kavramsal tasarım sürecinde, alternatif çözümler arasında ihtiyaca en uygun teknolojilerin belirlenmesi, tasarım ve geliştirme süreçlerinin temellendirilmesi sağlanmaktadır.


Ürün Tasarımı & Geliştirme

Ürün tasarımı aşamasında imal edilebilirliği göz önüne alarak işlevsel, güvenilir, düşük maliyetli, kalite standartlarına uygun ve çevreye duyarlı ürünlerin geliştirilmesine odaklanmaktayız. Ürün tasarımında mühendislik ve analiz çalışmalarının eş zamanlı ilerlemesi sağlanmaktadır. Bu sayede malzeme seçimi, mekanik özellikleri, kalıplama açıları vb. detayların doğruluğunun tasarım aşamasında çözülmesi gerçekleştirilmektedir. Tasarımın ortak yürütüldüğü çalışmalarda ise Co-Designer olarak, deneyimimiz ve özgünlüğümüz ile daha iyi fikirlerin üretilmesini sağlamaktayız. Ürün geliştirme süreçlerindeki daimi amacımız, katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır.

 

Mühendislik Geliştirmeleri ve Analiz 

Proje kapsamında geliştirilen tasarımlar üzerinde mühendislik hesaplamaları ve analizler yapılarak, tasarımsal hataların öngörülmesi, tasarımların geliştirilmesi ve doğrulanması çalışmaları yapılmaktadır.

Kalıp Tasarım & Geliştirme

Kalıp geliştirmelerimizi düşük enerji tüketimi,  karmaşıklıktan uzak ve pratik olması, uzun çalışma ömrüne sahip olması, kısa çevrim süresine sahip olması ve düşük maliyet esasları çerçevesinde yenilikçi bakış açısıyla geliştirmekteyiz.

Prototip İmalat

Ürün tasarımı ve Kalıp tasarım süreçlerinde elde edilen tasarım çıktılarına uygun olarak prototip imalatlarımızı gerçekleştirmekteyiz.

→Test ve Kontrol

Geliştirilen prototip ürünlerimizin, uygunluğunu tespit etmek amacıyla gerekli olan test ve kontrol işlemlerinden geçirmekteyiz. Test sonuç ve raporlarına bağlı olarak ürün geliştirme aşamalarında revizyona gidilebilmekte veya ürünün doğrulanması sağlanmaktadır.

Üniversite İş Birlikleri

Firmamız bilgi birikimini üretime dönüştürebilmenin en önemli yollarından biri olan Üniversite-Sanayi iş birliğini destekleyici adımlar atmaya önem vermektedir. Bu kapsamda Marmara Üniversitesinden Kurumsal İnovasyon Sürecinde Mentörlük, Gebze Teknik Üniversitesinden ise Ar-Ge projesine yönelik Akademik Danışmanlık hizmeti almaktadır.

                                                                                             

Fikir Yarışması ‘’ Benim de Bir Fikrim Var’’

Güçsan, Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları kapsamında başlattığı fikir öneri yarışması ile bütün şirket çalışanlarının inovasyon sürecine dahil olmasını amaçlamıştır. Şirket bünyesinde başarılı bulunan öneriler, yarışma kuralları ve şartları esaslarına göre ödüllendirilmektedir. Ar-Ge ve İnovasyon niteliği yüksek olan öneriler ise projelendirilerek hayata geçirilmektedir.

                                                                           


© 2024 - Güçsan. Tüm hakkı saklıdır.