İnovasyon

Güçsan, İnovasyon odaklı düşünmeyi kurum kültürü haline getirmek ve inovatif fikirlerle geleceğimize değer katmak için Ekim 2019 tarihi itibariyle TİM’in öncülüğünde devam etmekte olan İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentörlük Programına katılmıştır. Güçsan sürekli olarak Ar-Ge yatırımlarının artırılmasını ve inovatif fikirlerin geliştirilmesini destekleyerek rekabet avantajını artırmayı hedeflemektedir.  


İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Programı

Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” kapsamında, İnovasyon yönetimi yetkinliğimizin sürdürülebilir şekilde arttırılması, Kurumsal İnovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması ve güçlendirilmesi, Şirketimizin hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sisteminin tasarlanması ve hayata geçirilmesidir.


Programın Hedefleri

Program süresi olan 12 aylık süreçte, program kapsamında seçilecek firmalarda;

  1. İnovasyon sürecini sistematik, bütünsel ve odaklı bir yaklaşımla ele alan “Kurumsal İnovasyon Sistemi”nin oluşturulması,
  2. İnovasyon süreçlerini ve sonuçlarını besleyecek stratejik, organizasyonel, kültürel altyapının ve bilgi altyapısının oluşturulması,
  3. Ürünlerde, süreçlerde, organizayonel yapılanmalarda veya pazarlama faaliyetlerinde inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi,
  4. İnovasyon çalışmalarının ve yatırımlarının etkinliğinin, rekabetçilik üzerine sürdürülebilir etkisinin, sistemli işleyişinin ve takip edilebilirliğinin sağlanması,
  5. İnovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılmasının, bunun sonucunda da ihracat performansının yükseltilmesinin sağlanması,
  6. İnovasyon yönetimi konusunda ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin arttırılması,
  7. İnovasyon yönetimi konusunda, ülkemiz üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin arttırılmasıdır.


Fikir Yarışması

Güçsan olarak “Bir Fikrim Var” kapsamında bütün firmanın katılabileceği fikir ve öneri paylaşımı için yarışma yapılacaktır.

Ürün/Organizasyon/Pazarlama/Süreç inovasyonuna yönelik değer yaratan fikirler değerlendirilecektir.

Fikirlerin değerlendirilmesi her yılın Nisan ve Ekim aylarında yapılır. Fikirler 15 Nisan ve 15 Ekim’e kadar toplanır.

Yarışma sonunda Birinci, İkinci ve Üçüncü seçilen proje fikir sahipleri ödüllendirilir.

 

 

 

© 2015 - GÜÇSAN Tüm Hakları Saklıdır.
Tedarikçi Portalı Bilgi Toplumu Hizmetleri
TTR Bilişim